top_line

商标局发布公告简化自然人申报程序

商标局发布公告,简化自然人申请注册商标的手续,只直接的影响是个体工商户申请注册商标将不再受到经营范围的限制。

商标局公告内容如下:

为适应我国经济社会发展的 新形势,进一步优化大众创业、万众创新的制度环境,切实服务商标申请人,简化自然人办理商标注册申请时提交的手续文件,自本通告发布之日起,我局对个体工 商户办理商标注册申请时申报商品或服务范围是否在其核准经营范围内不再进行审查。申请人持有未记载经营范围信息的新版个体工商户营业执照办理商标申请事宜 的,不再提交从登记机关指定网站下载打印的关于经营范围的证明材料。办理转让商标申请,受让人为自然人的,参照上述事项办理。

                                                                     商标局

                                                                 2016年3月14

随便说点什么吧!